Close

Waldorfforskolan i Sundbyberg

Välkommen till Solgläntan!

Vi tar emot barn från 1,5 till 6 år.

Sedan 1990 finns Solgläntan i Duvbo. Verksamheten bedrivs med fem avdelningar, uppdelade på vardera två storbarnsgrupper och tre småbarnsgrupper. 

Huvudman för verksamheten är Stiftelsen Solgläntan som består av pedagoger på Solgläntan, två föräldrar och en ledamot som är utbildad waldorfpedagog som är knuten till annan verksamhet.

Vårt mål är att bedriva en förskoleverksamhet utifrån Rudolf Steiners helhetssyn av människan. Vi följer LPFÖ98, reviderad 2018, men har även ett eget måldokument ”En väg till frihet” som komplement till de nationella målen. 

Det finns ingen kunskapsnivå som barnen ska uppnå enligt läroplanen. Det är vägen som är målet och dit kan vi komma fram på olika sätt!  

”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”.

FN Barnkonvention: Artikel 271.

Aktuellt

Kommande aktiviteter och nyheter!

Lekens betydelse

Lek på allvar -Ole Fredrik Lillemyr – professor i pedagogik Lekens olika perspektiv: filosofiska betydelse -grundläggande för människans existens psykologiska betydelse – samspel, uppl…
Läs mer...

Mjölksyrning

Att mjölksyra (fermentera) mat är en traditionell förädlingsmetod som används runt om i världen. Det går ut på att mjölksyrebakterier förökar sig och producerar mjölksyra, sänker pH värd…
Läs mer...