Close

oktober 13, 2023

Glädjande nyhet: Regeringen vill ta bort kravet på digitala lärverktyg i förskolan

Ämne: Pressmeddelande: Regeringen vill ta bort kravet på digitala lärverktyg i förskolan
Regeringen vill ta bort kravet på digitala lärverktyg i förskolanAtt öka barns och ungas läsförmåga är en prioriterad fråga för regeringen. Satsningar görs för att minska skärmtiden och öka antalet böcker i förskolor och skolor. Nu tar regeringen ytterligare ett steg och ger Skolverket i uppdrag att föreslå ändringar i förskolans läroplan som innebär att utbildningen i huvudsak ska vara skärmfri för barnen.
– Vår regering genomför åtgärder för att minska skärmtiden och satsar stort på fler böcker i förskolor och skolor. Vi behöver gå från skärm till pärm och det gäller inte minst för våra barn i förskolan, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.
– Det finns vetenskapligt stöd för att skärmfria miljöer skapar bättre förutsättningar för barn att utveckla relationer, koncentrera sig och att lära sig att läsa och skriva. Därför vill vi att förskolan till största delen ska vara skärmfri för barnen, säger skolminister Lotta Edholm.
I förskolans läroplan anges i dag bland annat att förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg. Skolverket får nu i uppdrag att göra en översyn av området digitalisering i förskolans läroplan. Myndigheten ska föreslå ändringar som innebär att det inte ska finnas krav på att digitala lärverktyg ska användas i förskolan. Eventuell användning av digitala lärverktyg i förskolan ska ske selektivt utifrån tydligt vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 4 juni 2024.
PresskontaktElin FriskPressekreterare hos skolminister Lotta Edholm076-281 08 06