Close

Waldorfforskolan i Sundbyberg

Välkommen till Solgläntan!

Vi tar emot barn från 1,5 till 6 år.

Sedan 1990 finns Solgläntan i Duvbo. Verksamheten bedrivs med fem avdelningar, uppdelade på vardera två storbarnsgrupper och tre småbarnsgrupper. 

Huvudman för verksamheten är Stiftelsen Solgläntan som består av pedagoger på Solgläntan, två föräldrar och en ledamot som är utbildad waldorfpedagog som är knuten till annan verksamhet.

Vårt mål är att bedriva en förskoleverksamhet utifrån Rudolf Steiners helhetssyn av människan. Vi följer LPFÖ98, reviderad 2018, men har även ett eget måldokument ”En väg till frihet” som komplement till de nationella målen. 

Det finns ingen kunskapsnivå som barnen ska uppnå enligt läroplanen. Det är vägen som är målet och dit kan vi komma fram på olika sätt!  

”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”.

FN Barnkonvention: Artikel 271.

Aktuellt

Kommande aktiviteter och nyheter!

Maten på vår förskola

Maten som serveras på vår förskola är lagad från grunden. Den är lakto-vegetarisk, råvarorna är biodynamiska eller ekologiska. Matlagningen förbereds med omsorg och med särskild fokus på n…
Läs mer...

Barnets utveckling

Se solen går upp och solen går ner. Vi vaknar, vi somnar vad händer det mer? Vi går våra vägar och ser oss omkring. Då händer runt om oss mäng märkliga ting. I luften finns fåglar, i vatten…
Läs mer...

Årscirkel med högtidsbilder

Våra högtider: Skördefest: På hösten förbereder vi oss inför skördefesten, när nya barn har börjat på förskolan och gruppen är inte sammansvetsad än. Vi för in barnen i ”verkighetspro…
Läs mer...