Close

Pedagogik

Konstnärliga inslag som bidrar till barns hälsosamma utveckling

Sinnesintryck och sinnesupplevelser ligger till grund för vår perception d.v.s. hur vi tolkar vår omvärld. De ger oss erfarenheter om omgivningen och om vårt inre. Tillsammans med motivation, intresse och hjärnans utveckling får vi en samlad kunskap som blir grunden till verklighetsuppfattningen och jaguppfattningen. Vi ger barnen sinnes stimulerande aktiviteter […]

Läs mer...