Close

februari 24, 2020

Konstnärliga inslag som bidrar till barns hälsosamma utveckling


Sinnesintryck och sinnesupplevelser ligger till grund för vår perception d.v.s. hur vi
tolkar vår omvärld. De ger oss erfarenheter om omgivningen och om vårt inre.
Tillsammans med motivation, intresse och hjärnans utveckling får vi en samlad
kunskap som blir grunden till verklighetsuppfattningen och jaguppfattningen.
Vi ger barnen sinnes stimulerande aktiviteter vilken är grunden för en god utveckling,
inlärning, välbefinnande och hälsa.
Vår hållning genomsyras av att alla kan lära av alla. Om vi pedagoger visar intresse för
barnets olika uttrycksformer kommer barnet att känna förtroende för oss och vågar
uttrycka sig i olika former.
Lärande främjas bäst om man använder båda hjärnhalvorna. Därför behöver barn få
möjlighet att uttrycka sig i bild och form.
Salutogenes:
Vi strävar efter att erbjuda en hälsosam miljö för barns olika behov, som beskrivs även i
en ny forskningsrön i salutogenes.
Målet enligt salutogenes, är att upplevelserna ska vara begripliga, hanterbara och
meningsfulla. Dessa tre steg skapar förutsättningarna för känslan av sammanhang:
KASAM, som lägger grunden till välmåendet.

Vått i vått målning:
Tanken är att barnens konstnärlighet och experimentlusta får flöda fritt. Genom att blöta
ett papper, arbeta in mycket färg i en pensel och hålla den mot pappret sprids färgen
över pappret.
Skarvarna suddas ut och färgerna kan röra sig fritt och i varandra. Hur mycket färgen
sprids beror på mängden vatten i färg och pensel, färgens egenskaper och papprets
kvalitet.
Bivax modellering:
I det tredimensionella skapandet stimulerar vi barnens sinnen. Det varma bivaxet är
formbart tills den blir kall. Det värmande materialet är giftfritt och doftar gott.
Efter bivax modelleringen smörjer vi in barnens händer med lavendelolja.
Eurytmi: rörelsekonst
Eurytmi är dans där rörelsen är uttryck för både själ, skapande krafter och energier.
Kommer från grekiska och betyder skön rytmisk rörelse. Musik och dikt blir rörelse –
som blir kunskap, självinsikt och glädje.
En gång i veckan har vi eurytmi vägledd av en utbildad eurytmist. Vi övar oss i rörelser,
sång och musik vilket underlättar barns språkinlärning multimodalt.